دستگاه دفع ات فراصوت التراسونيک چگونه عمل مي کند؟


سيستم فراصوت اصل کارش توليد موج صداست که دو نوع دارد .فروصوت از بازده 20 هرت تا20 کيلوهرت مي باشد که در آستانه شنوايي ما انسان هاست. بالاتر از 20 هرت و20 کيلو هرت سيستم فراصوت مي باشد که هر صدايي که بالاي 20 کيلو هرت است سيستم فراصوت ميباشد. هر صدايي که بالاي 20 کيلو هرت است قابل شنيدن براي انسان نيست. و هيچ مشکلي ايجاد نمي کند. بالاي 20 کيلوهرت آستانه شنوايي ات موزي است مثل سوسک، ساس و کنه و همه ات موزي که براي انسان آزار دهنده باشند. آستانه شنوايي ات و جانوران موزي بالاي فرکانس صوتي است و ما با

دستگاه دفع ات يک صدايي توليد کنيم که بالاي 20 کيلوهرت است. توليد اين صدا يک حالت موجي شکل دارد و براي اينکه ات به آن صدا عادت نکنند بين 20 تا 60يا20 تا80هرت توليد ميکند که متناوب است و قطع و وصل ميشود و حالت شناوري دارد که نمونه هاي خارجي روي تک فرکانس هستند. تمام دستگاه ها و نمونه هاي خارجي که بازده فرکانس آنها تک فرکانس مي باشد مثلا25 تا30 کيلوهرت ميباشد ولي دستگاه ايران دي اچ اين ادعا را دارد که تا16 نوع ه را دفع مي کند .اين دستگاه از 20 کيلوهرت شروع مي کند و به صورت پلکاني تا 80 کيلوهرت و دوباره برمي گردد. اين کم و زياد شدن و قطع و وصل کردن فرکانس روي 16نوع ه و تقريبا بيشتر ات پروازي راپوشش داده و ات به هيچ عنوان به اون صدا عادت نمي کنند و صددرصد مشکل برطرف مي شود


دفع ات رستوران


دفع ات فست فود


سمپاشي مغازه


سمپاشي بيمارستان


سم پاشي فروشگاه


دستگاه دفع ه مغازه


دستگاه دفع ه رستوران


دورکننده ات هتل


دفع ات هتل


مبارزه با ساس هتل


مبارزه با مگس مغازه


کنترل ه در انبار


دفع موش از کارگاه


دفع موش از فروشگاه


دفع موش از هتل


دفع موش از قنادي


دفع سوسک قنادي


دفع مگس از قنادي


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اخبار ظروف يکبار مصرف حسابی از نوع واقعی سایبر گایز اخبار تکنولوژي لوازم خانگی افراکالا دانلود سرا وبلاگ اختصاصي روستاي بنار آب شيرين ❤️️ستارگان در چشم من❤️️ Jeff پایان نامه